Wielkość tekstu

Strona główna

środa, 19 lipiec 2017 07:55


DNIA 25 LIPCA 2017 ROKU (WTOREK) O GODZ.10.00  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY  SULĘCZYNO, ULICA KASZUBSKA 26
ODBĘDZIE SIĘ XXXI SESJA RADY GMINY SULĘCZYNO

Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Sulęczyno:

1.Sprawy regulaminowe:

   a) otwarcie XXXI sesji Rady Gminy,
   b) przedstawienie porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy,
   c) protokół z obrad XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 23 czerwca  2017 roku – podpisany bez zmian.
 
2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym: zarządzenia i umowy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a) zmiany „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sulęczyno”,
   b) wzniesienia pomnika w miejscowości Podjazy,
   c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu na realizację projektu pn.  ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1912G w miejscowościach Sulęczyno i Kistowo”  obejmująca w swoim zakresie budowę drogi Lemany Sulęczyno,                                                                                                                                                                      
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2017.

5. Interpelacje i wolne wnioski.
                                                         

 

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz GLINIECKI

wtorek, 11 lipiec 2017 14:33

Projekt zakłada realizację kampanii, która poprzez zróżnicowane działania i zasięg oddziaływania stanie się doskonałym narzędziem edukacyjnym, informacyjnym oraz promocyjnym. Głównym działaniem kampanii będzie przeprowadzenie otwartego seminarium "Kaszubski Dzień Energii". Seminarium stworzy możliwość dostępu do wiedzy wszystkim zainteresowanym mieszkańcom województwa pomorskiego. Wsparcie merytoryczne Stowarzyszenia Gmin Polskich "Energie Cites" zapewni najwyższy poziom oferowanej wiedzy

Więcej informacji w linku http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=2127932

czwartek, 01 czerwiec 2017 16:11
Informacja o reformie dotychczasowych struktur Urzędów Skarbowych

Z dniem 1 marca 2017r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej weszła w życie reforma dotychczasowych struktur administracji.
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej, na której czele znajduje się szef KAS, którym został wiceminister finansów, szef Służby Celnej  Marian Banaś.

wtorek, 30 maj 2017 10:59

Urząd Gminy w Sulęczyno informuje, że Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, do którego został złożony wniosek o dofinansowanie zadnia pn. „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”,przesunął termin rozstrzygnięcia konkursu na IV kwartał 2017 roku.

Jak podaje Urząd Marszałkowski przesunięcie planowanego wcześniej na maj rozstrzygnięcia konkursu, ma związek z dużą liczbą złożonych wniosków.

Urząd Gminy Sulęczyno nie ma wpływu na termin rozstrzygnięcia konkursu. Należy cierpliwie oczekiwać, na rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie.

Wkład własny uczestników projektu, będzie należało wnieść dopiero po rozstrzygnięciu konkursu przez Urząd Marszałkowski, a to może nastąpić nie wcześniej niż pod koniec roku.

Jeżeli zostanie nam przyznane dofinansowanie, to będziemy Państwa o tym informować.

 

Komunikat DPR Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego.

poniedziałek, 29 maj 2017 12:33
 
W powiecie kartuskim działa 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W tym roku w zamian za punkt w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach działa punkt w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie.
 
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej
•młodzież do 26. roku życia
•osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
•seniorzy po ukończeniu 65 lat
•osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
•kombatanci
•weterani
•zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
•kobiety w ciąży
 
 
piątek, 26 maj 2017 14:18
ZAWIADOMIENIE O XXIX SESJI RADY GMINY SULĘCZYNO

DNIA 30 MAJA 2017 ROKU (WTOREK) O GODZ.10.00  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY  SULĘCZYNO, ULICA KASZUBSKA 26 ODBĘDZIE SIĘ XXIX SESJA RADY GMINY SULĘCZYNO

środa, 17 maj 2017 14:10

Lecznica Weterynaryjna w Klukowej Hucie

Tel. (58) 684-33-21

HARMONOGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO

WŚCIEKLIŹNIE

Gościmy

Odwiedza nas 4744 gości oraz 0 użytkowników.

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014