Wielkość tekstu

  Starostwo Powiatowe w Kartuzach informuje, że usuwanie złomów i wywrotów, po wichurze, która w nocy z piątku na sobotę
  (11/12 sierpnia) przeszła nad naszym terenem, w lasach prywatnych zgodnie z zapisami ustawy o lasach należy do obowiązków właścicieli lasów.

  Prace te należy jednak pisemnie zgłosić leśniczemu nadzorującemu dany obszar.

  W zgłoszeniu należy podać numer działki, miejscowość, obręb geodezyjny, szacunkową powierzchnię lasu oraz w miarę możliwości numer oddziału leśnego, ilość drewna i dokumentację fotograficzną.

  Pozyskane drewno przed wywiezieniem z lasu podlega ocechowaniu przez właściwego nadleśniczego (zgłoszenie telefoniczne lub pisemne).

  Osoby poszkodowane mogą zwrócić się z wnioskiem do Starosty Kartuskiego o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanów zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej .

  Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kartuzach, tel. 58 684 01 39 lub
  58 684 07 51.

  UWAGA!!!

  OSOBY, KTÓRE ZGŁOSIŁY SZKODY W LASACH W URZĘDZIE GMINY ZE WZGLĘDU NA BRAK KOMPLETU WYMAGANYCH DANYCH
  (M. IN. NUMERY DZIAŁEK, DOKUMENTACJĘ FOROGRAFICZNĄ ITP.), MUSZĄ PONOWNIE ZGŁOSIĆ SZKODĘ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KARTUZACH.

   

  Druk wniosku

  Czytany 16267 razy