Wielkość tekstu
  XXXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno

  Zapraszam na obrady XXXIX sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, które odbędą się w dniu 26 marca 2018 roku (tj.poniedziałek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sulęczynie

  Porządek obrad:
   
  1.Sprawy regulaminowe:
     a) otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy,
     b) przedstawienie porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy,
     c) protokół z obrad XXXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 12 lutego 2018 roku – podpisany  bez zmian.
   
  2.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
   
  3.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy – debata społeczna pod hasłem "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Ty też możesz mieć na nie wpływ".
   
  4.Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Sulęczyno, gmina Sulęczyno obejmującego działki nr 157/5, 157/8, 157/9,
     b) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Podjazy, gmina Sulęczyno, w części dotyczącej terenu działki nr 63/7,
     c) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Zdunowice, gmina Sulęczyno,
    d) przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęczyno w 2018 roku,
     e) podziału Gminy Sulęczyno na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
      f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2018-2026,
      g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2018 rok.
   
  5.Interpelacje i wolne wnioski.

   

  Przewodniczący Rady Gminy
  Kazimierz GLINIECKI

  Czytany 8313 razy