Wielkość tekstu
  ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  ROZSTRZYGNIĘTO OTWARTY KONKURS OFERT

  Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszony dnia 05 marca br.

  Wpłynęło piętnaście ofert na realizację zadań z zakresu:

  1. 1)nauki edukacji oświaty i wychowania,
  2. 2)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  3. 3)upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  4. 4)bezpieczeństwa i porządku publicznego.

  Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, prowadzące działalność pożytku publicznego, Wójt Gminy Sulęczyno dokonał następującego wyboru ofert:

  Lp.

  Nr oferty

  Nazwa oferenta

  Nazwa zadania publicznego

  Wysokość przyznanych środków publicznych

   

  Zadania z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania – przeznaczone środki 9.000,00 zł

  1.

  4

  Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki”

  „Kaszubskie szporty”

  3.500,00 zł

  2.

  14

  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

  „Szachy w szkole”

  3.200,00 zł

   

  Suma przyznanych środków

  6.700,00 zł

  Zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - przeznaczone środki 35.500,00 zł

  1.

  5

  Fundacja „Nowoczesny Konin”

  „Nasze zabytki inaczej - kościół p.w. Św. Trójcy w Sulęczynie” – warsztaty zabytkowej architektury Gminy Sulęczyno dla dzieci

  1.600,00

  2.

  6

  Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Zarząd Główny

  „Śladem złotej nici I edycja”

  4.650,00

  3.

  7

  Gocki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych

  „Naprawy i renowacje na terenie rezerwatu Kamienne Kręgi po nawałnicy 2017 r.”

  1.510,00

  4.

  8b

  Fundacja „Aby chciało się chcieć”

  Realizacja filmu animowanego „Przygody Remusa”

  11.400,00

  5.

  9

  Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Węsiorach

  „Festyn na rozpoczęcie lata w Węsiorach”

  4.050,00

  6.

  10

  Stowarzyszenie Odtwórców Historycznych Drużyny „NIFLHEIM”

  „Warsztaty rzemiosła wczesnośredniowiecznego na grodzisku w Węsiorach”

  1.300,00

  7.

  11

  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

  „Podaj rękę” (ppkt.a działań priorytetowych)

  3.200,00

  8.

  12

  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

  „Zadbaj o kurhany” (ppkt. d działań priorytetowych)

  2.050,00

   

  Suma przyznanych środków

  29.760,00 zł

  Zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu – przeznaczone środki 16.500,00 zł

  1.

  1

  Stowarzyszenie „Aktywne Kistowo”

  „Aktywnie po zdrowie 2018”

  2.300,00

  1.

  8a

  Fundacja „Aby chciało się chcieć”

  „Ogólnopolskie Amatorskie Zawody Kajakowe Hydroaktywni 2018”

  8.800,00

  2.

  12

  Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa-Start Gdańsk”

  „Kaszubski Piknik Sportowy, czyli promocja sportu poprzez promowanie postaw sportowców sprawnych i niepełnosprawnych oraz promocja dyscyplin sportowych dostępnych dla wszystkich w kontekście igrzysk olimpijskich” „

  2.200,00

  3.

  13

  Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice

  „Biegi Papieskie po raz VIII”.

  3200,00

  Suma przyznanych środków

  16.500,00 zł

  Zadania z zakresu: bezpieczeństwa i porządku publicznego – przeznaczone środki 5.000,00 zł

  1

  2

  Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie

  „Mali ratownicy Gminy Sulęczyno”

  4804,32

  Suma przyznanych środków

  4.804,32 zł

   

  Czytany 6502 razy