Wielkość tekstu
    PROJEKT: „Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Sulęczyno”

    Wójt Gminy Sulęczyno zaprasza do udziału w konferencji otwierającej projekt pn. „Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Sulęczynorealizowanym w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

    Konferencja odbędzie się 8 sierpnia 2014 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Sulęczyno, na parterze w Sali Obrad.

    Cała informacja w PDF

    Czytany 18675 razy