Wielkość tekstu

Aktualności (302)

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Znak sprawy: BZK.525.1.2015

Nazwa zadania publicznego:
„Budowa hospicjum stacjonarnego w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego, w tym z Gminy Sulęczyno – projekt wykonawczy budowy”

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:
Kartuskie Centrum Caritas

Termin realizacji zadania:
10.09.2015 r. – 30.11.2015 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego:
7.000,00 zł

ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Sulęczyno serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy oraz Gości i Turystów na widowisko plenerowe pt. „Rodzinne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych”, które odbędzie się na scenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 15 sierpnia 2015 r. w sobotę o godz. 19.30.            Widowisko to jest wyrazem uznania dla Polskiego Społeczeństwa w tym Kaszubów, którzy zawsze byli jedną z najbardziej patriotycznych grup Polskiego Społeczeństwa.   Wójt Gminy Bernard Grucza
WAŻNE !!! NA TERENIE GMINY POJAWIŁ SIĘ BARSZCZ SOSNOWSKIEGO. PROSZĘ ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ W CZASIE KONTAKTÓW Z TĄ ROŚLINĄ. O MIEJSCACH JEJ  WYSTĘPOWANIA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ URZĄD GMINY W SULĘCZYNIE. Tel.  58 685 63 95        58 685 63 67
To nazwa letniej akcji edukacyjnej Ministerstwa Finansów. Jej celem jest zachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale także do sprawdzania paragonów wydawanych z kas fiskalnych. Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że obok paragonów fiskalnych, sprzedawcy wystawiają też paragony niefiskalne. Są one wystawiane przed fiskalizacją kasy i nie powinny być przekazane kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących. Więcej informacji na stronie: www.mf.gov.pl
Spotkanie z mieszkańcami gminy Sulęczyno w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016-2022
  Spotkanie odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2015 r. o godz. 16.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26.
IX Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zapraszam na IX sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 lipca 2015 roku (tj. czwartek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17.07.2015 r. wydał decyzję WI-II.7820.9c.2015.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214, BUDOWA CHODNIKA, ZATOKI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI MŚCISZEWICE. (Treść obwieszczenia poniżej w formie pliku pdf do pobrania)
Informujemy, iż od dnia 15 lipca 2015 roku (środa) w Gmnnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie w godzinach od 16:00 do 19:00będzie można skorzystać z porad radcy prawnego.
VIII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Z a p r a s z a m  na VIII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 07 lipca 2015 roku (tj. wtorek) o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
Świadczenia w ramach profilaktyki chrób układu krążenia oraz gruźlicy
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza mieszkańców powiatu kartuskiego do korzystania z programów zdrowotnych w zakresie: - profilaktyki chorób układu krążenia (wykonywana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) - profilaktyka gruźlicy (wykonywana przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej) - profilaktyka raka szyjki macicy (wykonywana przez położną podstawowoej opieki zdrowotnej). Szcegółowe informacje i wykaz świadczeniodawców znajdują sie w załączniku.  
VII sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Z a p r a s z a m  na VII sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 22 czerwca 2015 roku (tj. poniedziałek)  o godz.  10.30   w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
Wójt Gminy Sulęczyno ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej w miejscowści Borek Kamienny szczegóły w linku poniżej OGŁOSZENIE
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 Z końcem bieżącego roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015.W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rady Gminy Sulęczyno z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na nową kadencję:- do Sądu Okręgowego w Gdańsku - 1 ławnika,  - do Sądu Rejonowego w Kartuzach - 1 ławnika.
DIALOG I WSPÓŁPRACA W TWOIM OTOCZENIU – KONKURS ESEISTYCZNY Znasz interesujące przykłady współpracy społeczności lokalnej, samorządu i organizacji pozarządowych? Interesuje Cię jak budować wspólne dobro w Twojej miejscowości? Masz pomysł jak ulepszyć dialog obywatelski? Weź udział w konkursie na esej, utwór - wypowiedź na temat dialogu obywatelskiego oraz współpracy samorządu i organizacji pozarządowych. Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają w nagrodę honoraria z puli 4500 PLN. Przewidziane są też wyróżnienia dla najlepszych prac w wysokości 250 PLN.
  Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie już po raz kolejny włączył się w VII edycję Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich. Akcja odbyła się na terenie miejscowości Sulęczyno, która na koniec marca 2015 roku liczyła 1484 osoby. Głównym celem tygodnia sportu jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby obywateli a szczególnie tych, którzy systematycznie nie uprawiają sportu i rekreacji czyli organizacja różnorodnych imprez o charakterze sportowo, rekreacyjnym, tj. rajdy, wycieczki, turnieje, biegi rekreacyjne, pokazy, gry zespołowe o zabawy, rajdy Nordic Walking, festyny sportowe itd. Więcej informacji o wydarzeniach sportowych w 2015 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu na stronie:   http://www.goksuleczyno.gdan.pl/ets1  
VI sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno
       Zapraszam na VI sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 09 czerwca 2015 roku ( tj.wtorek ) o godz.830   w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
Wojewodzki Urząd Pracy w Gdańsku zachęca do skorzystania z bezpłatnych usług Europejskich Służb Zatrudnienia EURES informacje można uzyskać pod adresami: www.eures.europa.pl www.eures.praca.gov.pl www.wup.gdansk.pl  
OGŁOSZENIE O KONKURSIE    Wójt Gminy Sulęczyno ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORKU KAMIENNYM I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z póź. zm.)
Środki na aktywizację osób dla bezrobotnych w wieku 18-29 lat
Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż dysponuje środkami na aktywizację osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat poprzez organizację staży. Wsparcie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach nowego programu- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, projekt p.n. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kartuskim.

Dot. gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Sulęczyno.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniającej ustawę z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 87), gminy mają obowiązek wprowadzić roczną ryczałtową stawkę opłatyza  gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sulęczyno na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021.

 

Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku „Wieloletniego programu współpracy gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2016

 

 

 I.Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie jest podsumowaniem realizacji Wieloletniego oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

         WÓJT GMINY SULĘCZYNO          OGŁASZA          ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W dniu 29 kwiecień 2015 r. (tj. środa) Firma wywozowa ELWOZ przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Sulęczyno      (wszelkie pytania pod numerem 58-685-63-60 ) Odpady należy wystawić bezpośrednio przy głównej drodze asfaltowej lub szutrowej tak aby był swobodny dojazd pojazdem wielkogabarytowym oraz aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 08:00. Odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane. Sulęczyno, Bielawki, Borek, Chojna, Kistowo, Kistówko, Kołodzieje, Sucha Prosi się osoby zainteresowane o dostarczenie odpadów wyłącznie w wyznaczonych godzinach i miejscach.      Wykaz zbieranych odpadów wielkogabarytowych        ODPADY WIELKOGABARYTOWE – wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary      i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na odpady niesegregowane 1.          meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, itp.), 2.          elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki,          walizki, torby podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek, obudowy sprzętu elektronicznego, itp.), 3.          armatura sanitarna (umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, sedesy, itp.), 4.          ramy okienne, 5.          meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), 6.          sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, itp.), 7.          wózki i chodziki dziecięce, 8.          zabawki dużych rozmiarów, 9.          duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, czyste wiaderka bez zawartości). 10.       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochrony roślin itp. oraz opakowania po tych odpadach), odpady ogrodowe (gałęzie, liście, trawa, itp.), odpady budowlane (deski drewniane, belki, panele, grzejniki, płytki, rury, rolety, szyby itp.), odpady remontowe (gruz budowlany, wata szklana, itp.), części samochodowe (zderzaki, lusterka samochodowe, kołpaki, itp.), zużyte opony oraz inne odpady komunalne.
V sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zapraszam na V sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 roku (tj. czwartek) o godz.10.00 w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
WOJEWODA POMORSKI podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 08.04.2015 r. postanowieniem nr WI-II.7820.10E.2014.MKH sprostował oczywistą omyłkę  w decyzji Wojewody Pomorskiego nr  WI-II.7820.10.1.2014.MKH  z dnia 16.02.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 228 W SULĘCZYNIE WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ WZDŁUŻ JEZIORA WĘGORZYNO   Załącznik - Obwieszczenie  nr WI-II.7820.10Eobw.2014.MKH  Wojewody Pomorskiego  z dnia 08 kwietnia 2015 r.

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ogłoszony w dniu 06 marca br.

Wpłynęło piętnaście ofert na realizację zadań z zakresu:

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  3. turystyki, krajoznawstwa i ochrony przyrody.
Zaproszenie do udziału w konsultacjach
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektów uchwał Rady Gminy Sulęczyno zmieniających uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno          z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2016 oraz  uchwałę w sprawie Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014