Wielkość tekstu

Samorząd Gminy Sulęczyno

 

BUDOWA ŁOWISK DLA WĘDKARZY ORAZ CHODNIKA WRAZ Z ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ WZDŁUŻ JEZIORA WĘGORZYNO

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa i atrakcyjności turystycznej gminy Sulęczyno. W ramach projektu wykonano ciąg pieszo – rowerowy o długości 354 mb wraz z umocnieniem brzegu jeziora Węgorzyno oraz trzy stanowiska – pomosty pływające dla wędkarzy i poszerzenie szosy. Zbudowanie łowisk dla wędkarzy oraz przystosowania infrastruktury drogowej ma na celu przyczynienia się do wzrostu zainteresowania wędkarstwem mieszkańców gminy jak i turystów.

Dofinansowanie: 558 801,36 zł

Wartość inwestycji: 1 090 833,50 zł

 Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

 

 

 

 

 

 

BUDOWA CIĄGU SPACEROWO – WYPOCZYNKOWEGO WZDŁUŻ RZEKI SŁUPII  W MIEJSCOWOŚCI SULĘCZYNO

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano dwie wiaty drewniane wyposażone w stoły i ławki, dachy wiat pokryto gontem bitumicznym. Wzdłuż ciągu spacerowo – wypoczynkowego przygotowano i wykonano trzy miejsca z ławkami dla spacerowiczów i koszami na śmieci. Elementy małej architektury stanowią dwa podesty na kajaki oraz schody kamienne. Bardzo ważnym elementem zrealizowanego zdania jest umocnienie brzegu rzeki Słupi na odcinku 60 mb walcami siatkowo  – kamiennymi średnicy 40 cm.

 Dofinansowanie: 117.849,10 zł

Wartość inwestycji 232.027,36 zł

Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w ramach programu operacji -  4.1 „ Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów  zależnych od rybactwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDOWA ŁOWISK DLA WĘDKARZY ORAZ CHODNIKA WRAZ Z ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ WZDŁUŻ JEZIORA WĘGORZYNO

 

 

 

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa i atrakcyjności turystycznej gminy Sulęczyno.
W ramach projektu wykonano ciąg pieszo – rowerowy o długości 354 mb wraz z umocnieniem brzegu jeziora Węgorzyno oraz trzy stanowiska – pomosty pływające dla wędkarzy i poszerzenie szosy. Zbudowanie łowisk dla wędkarzy oraz przystosowania infrastruktury drogowej ma na celu przyczynienia się
do wzrostu zainteresowania wędkarstwem
mieszkańców gminy jak i turystów.

Dofinansowanie: 558 801,36 zł

Wartość inwestycji: 1 090 833,50 zł

 

Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych
w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”


 

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014