Wielkość tekstu

Urząd Gminy Sulęczyno

Aktualności (327)

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 Z końcem bieżącego roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015.W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rady Gminy Sulęczyno z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na nową kadencję:- do Sądu Okręgowego w Gdańsku - 1 ławnika,  - do Sądu Rejonowego w Kartuzach - 1 ławnika.
DIALOG I WSPÓŁPRACA W TWOIM OTOCZENIU – KONKURS ESEISTYCZNY Znasz interesujące przykłady współpracy społeczności lokalnej, samorządu i organizacji pozarządowych? Interesuje Cię jak budować wspólne dobro w Twojej miejscowości? Masz pomysł jak ulepszyć dialog obywatelski? Weź udział w konkursie na esej, utwór - wypowiedź na temat dialogu obywatelskiego oraz współpracy samorządu i organizacji pozarządowych. Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają w nagrodę honoraria z puli 4500 PLN. Przewidziane są też wyróżnienia dla najlepszych prac w wysokości 250 PLN.
  Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie już po raz kolejny włączył się w VII edycję Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich. Akcja odbyła się na terenie miejscowości Sulęczyno, która na koniec marca 2015 roku liczyła 1484 osoby. Głównym celem tygodnia sportu jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby obywateli a szczególnie tych, którzy systematycznie nie uprawiają sportu i rekreacji czyli organizacja różnorodnych imprez o charakterze sportowo, rekreacyjnym, tj. rajdy, wycieczki, turnieje, biegi rekreacyjne, pokazy, gry zespołowe o zabawy, rajdy Nordic Walking, festyny sportowe itd. Więcej informacji o wydarzeniach sportowych w 2015 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu na stronie:   http://www.goksuleczyno.gdan.pl/ets1  
VI sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno
       Zapraszam na VI sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 09 czerwca 2015 roku ( tj.wtorek ) o godz.830   w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
Wojewodzki Urząd Pracy w Gdańsku zachęca do skorzystania z bezpłatnych usług Europejskich Służb Zatrudnienia EURES informacje można uzyskać pod adresami: www.eures.europa.pl www.eures.praca.gov.pl www.wup.gdansk.pl  
OGŁOSZENIE O KONKURSIE    Wójt Gminy Sulęczyno ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORKU KAMIENNYM I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z póź. zm.)
Środki na aktywizację osób dla bezrobotnych w wieku 18-29 lat
Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż dysponuje środkami na aktywizację osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat poprzez organizację staży. Wsparcie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach nowego programu- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, projekt p.n. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kartuskim.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sulęczyno na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021.

 

Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku „Wieloletniego programu współpracy gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2016

 

 

 I.Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie jest podsumowaniem realizacji Wieloletniego oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

         WÓJT GMINY SULĘCZYNO          OGŁASZA          ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W dniu 29 kwiecień 2015 r. (tj. środa) Firma wywozowa ELWOZ przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Sulęczyno      (wszelkie pytania pod numerem 58-685-63-60 ) Odpady należy wystawić bezpośrednio przy głównej drodze asfaltowej lub szutrowej tak aby był swobodny dojazd pojazdem wielkogabarytowym oraz aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 08:00. Odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane. Sulęczyno, Bielawki, Borek, Chojna, Kistowo, Kistówko, Kołodzieje, Sucha Prosi się osoby zainteresowane o dostarczenie odpadów wyłącznie w wyznaczonych godzinach i miejscach.      Wykaz zbieranych odpadów wielkogabarytowych        ODPADY WIELKOGABARYTOWE – wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary      i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na odpady niesegregowane 1.          meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, itp.), 2.          elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki,          walizki, torby podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek, obudowy sprzętu elektronicznego, itp.), 3.          armatura sanitarna (umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, sedesy, itp.), 4.          ramy okienne, 5.          meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), 6.          sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, itp.), 7.          wózki i chodziki dziecięce, 8.          zabawki dużych rozmiarów, 9.          duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, czyste wiaderka bez zawartości). 10.       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Podczas zbiórki nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochrony roślin itp. oraz opakowania po tych odpadach), odpady ogrodowe (gałęzie, liście, trawa, itp.), odpady budowlane (deski drewniane, belki, panele, grzejniki, płytki, rury, rolety, szyby itp.), odpady remontowe (gruz budowlany, wata szklana, itp.), części samochodowe (zderzaki, lusterka samochodowe, kołpaki, itp.), zużyte opony oraz inne odpady komunalne.
V sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zapraszam na V sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 roku (tj. czwartek) o godz.10.00 w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
WOJEWODA POMORSKI podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 08.04.2015 r. postanowieniem nr WI-II.7820.10E.2014.MKH sprostował oczywistą omyłkę  w decyzji Wojewody Pomorskiego nr  WI-II.7820.10.1.2014.MKH  z dnia 16.02.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 228 W SULĘCZYNIE WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ WZDŁUŻ JEZIORA WĘGORZYNO   Załącznik - Obwieszczenie  nr WI-II.7820.10Eobw.2014.MKH  Wojewody Pomorskiego  z dnia 08 kwietnia 2015 r.

Wójt Gminy Sulęczyno informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ogłoszony w dniu 06 marca br.

Wpłynęło piętnaście ofert na realizację zadań z zakresu:

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  3. turystyki, krajoznawstwa i ochrony przyrody.
Zaproszenie do udziału w konsultacjach
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektów uchwał Rady Gminy Sulęczyno zmieniających uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno          z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2016 oraz  uchwałę w sprawie Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Urząd Gminy Sulęczyno uprzejmie informuje, że w dniu 04.04.2015r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kłodnie będzie w tym dniu czynny do godziny 13:00
IV sesja VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zapraszam na  IVsesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 26 marca 2015 roku ( tj.czwartek )o godz.930  w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
Dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w ramach akcji Szybki PIT w Sulęczynie
W dniu 24 marca 2015 r. (wtorek) w kawiarence internetowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczynie przy ul. Żeromskiego 12 w godzinach od 8.30 do 14.30 odbędzie się dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w Kartuzach w w ramach akcji Szybki PIT. W czasie dyżuru zapewniona zostanie podatnikom możliwość złożenia rocznego zeznania PIT za 2014 rok drogą elektroniczną (np. przez stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce e-Deklaracje)
Mobilny Punkt Informacyjny w Sulęczynie 27 marca 2015 r.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Najbliższe spotkania z konsultantami LPI FE w Wejherowie, odbędą się:-  SULĘCZYNO  - Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26   27.03.2015 - godz. 09.00-11.00, -  STĘŻYCA  - Dom Strażaka, ul. 9-tego Marca 6    27.03.2015 - godz. 12.00-14.00, Konsultanci LPI FE będą dyżurować w podanych wyżej godzinach. Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.
Ogłoszenie konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (edycja 2015).W związku z powyższym Gmina Sulęczyno zamierza przystąpić do konkursu, w ramach którego osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc finansową w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (m.in. eternit).Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sulęczyno, pokój nr 3, w terminie do 31 marca 2015 roku. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 58 685 63 94.
OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI  POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ  WNIOSKI ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT  NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SULĘCZYNO  W 2015 R.
WÓJT GMINY SULĘCZYNO zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1118 ze zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sulęczyno w 2015 roku w zakresach: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2015
Wójt Gminy Sulęczynodziałając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/292/2014 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., Nr 1118) w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu: 1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:a) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, a także umiejętności kluczowych oraz postaw badawczych i twórczych,b) aktywizacja więzi i animacja społeczna młodzieży i dorosłych wzmacniająca samorządowe oraz obywatelskie inicjatywy lokalne.Na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku przekazano środki w wysokości 11.400,00 zł, w 2014 r. – 6.500,00 zł. Przewidywana kwota na realizację w/w zadania w 2015 r. – 10.500,00 zł. 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:a) ochrona i promocja dóbr kultury i sztuki oraz języka kaszubskiego,b) wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu,c) organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy, mających na celu upowszechnienie kultury i podtrzymywanie tradycji regionu, promocję produktów regionalnych i tradycyjnych,d) promocja zabytków archeologicznych występujących na terenie Gminy. W 2013 r. na zadania z obszaru kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano 61.000,00 zł.Przeznaczona kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2014 roku – 63.500,00 zł, przekazano 59 000 zł. Przewidywana kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2015 roku – 63.500,00 zł. 3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w którym przyjęto n/w działania priorytetowe:a) upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy.Na realizację zadań z…
  DZIEŃ JEDNOŚCI KASZUBÓW - 2015 Dzień Jedności Kaszubów obchodzony od 2004 roku na pamiątkę pierwszej wzmianki o Kaszubach w bulli papieża Grzegorza IX z dnia 19 marca 1238 roku, w której Książe szczeciński został zatytułowany „księciem Kaszub”. W roku 2015: XII Dzień Jedności Kaszubów odbędzie się 22 marca w SULĘCZYNIE Obchody święta mają na celu promowanie szeroko pojętej Kultury Kaszubskiej. Nieodłącznym elementem obchodów jest uroczysta Msza Święta z elementami kaszubskimi, turniej gry w kaszubską „Baśkę” oraz punkt kulminacyjny – Bicie rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonie. Obchodom towarzyszą liczne kiermasze twórców ludowych, wystawy rękodzieła, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, występy zespołów lokalnych. Więcej informacji: http://www.goksuleczyno.gdan.pl/
Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 16.02.2015 r. wydał decyzję WI-II.7820.10.1.2014.MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 228 W SULĘCZYNIE WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ WZDŁUŻ JEZIORA WĘGORZYNO.   (Treść  w pliku PDF załącznik poniżej)
Bezpłatne szkolenia - warsztaty dotyczące wykorzystania funduszy unijnych na działania związane z ekologią
Udział w projekcie jest w 100% bezpłatny. Celem projektu jest przygotowanie MMiŚ przedsiębiorstw do wdrażania rozwiązań proekologicznych, oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie działań proekologicznych i pozyskiwania środków na ich finansowanie.
Terminy zebrań wiejskich w sołectwach
WÓJT  GMINY  SULĘCZYNO  informuje, iż zebraniawiejskie połączone z wyborami sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy odbędą się w następujących terminach: Sołectwo BOREK 10 lutego 2015 roku tj.wtorek godz. 18.00 Miejsce zebrania - szkoła podstawowaSołectwo KISTOWO 10 lutego 2015 roku tj.wtorek godz. 19.30 Miejsce zebrania - remiza OSPSołectwo PODJAZY 11 lutego 2015 roku tj.środa  godz. 18.00 Miejsce zebrania - szkoła podstawowa Sołectwo ŻAKOWO 11 lutego 2015 roku tj.środa godz. 19.00 Miejsce zebrania - mieszkanie sołtysaSołectwo SUCHA 12 lutego 2015 roku tj.czwartek godz. 17.30 Miejsce zebrania - mieszkanie sołtysaSołectwo ZDUNOWICE 12 lutego 2015 roku tj.czwartek godz. 19.00    Miejsce zebrania - Chata BaryłaSOŁECTWO WĘSIORY* 20 lutego 2015 roku tj.piątek godz. 19.00 Miejsce zebrania - szkoła podstawowaSołectwo SULĘCZYNO* 21 lutego 2015 roku tj.sobota godz. 19.00 Miejsce zebrania - remiza OSPSołectwo MŚCISZEWICE 22 lutego 2015 roku tj.niedziela godz.16.00 Miejsce zebrania - zespół szkół * Zebrania wiejskie Sołectwa Sulęczyno i Węsiory(bez wyboru sołtysa i rady sołeckiej)
ANIMATOR 2015
W związku z realizacją projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie ogłasza nabór na stanowisko Animatora Sportu na Orliku w Sulęczynie w 2015 roku Więcej: link: http://goksuleczyno.gdan.pl/animator2015
Poradnictwa Prawno - Obywatelskiego w Wieżycy ciąg dalszy …
Od czwartku 8 stycznia 2015 r., co dwa tygodnie w siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycyw godzinach od 12.00 do 16.00 realizowane są dyżury Doradcy Obywatelskiego – Moniki Mielewczyk.
III Sesja VII Kadencji Rady Gminy Sulęczyno
Zaproszenie na III sesję VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno, której obrady odbędą się w dniu 30 grudnia 2014 roku ( tj. wtorek ) o godz.1100  w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno.
Uwaga! W najbliższych dniach na Pomorzu będzie wiał silny wiatr!
Uwaga! W najbliższych dniach na Pomorzu będzie wiał silny wiatr!  Wszystkie służby pozostają w gotowości. Wójt Gminy Sulęczyno apeluje o zachowanie ostrożności.